Goggles – eller skibriller, som de vel ret beset hedder på dansk – er et must på skituren. Den primære grund til at bruge goggles på ski er at beskytte øjnene mod sollys. Selv på overskyede dage vil øjnene udsættes for stor lysbelastning på grund sneen, der reflekterer lyset. En dag på ski i høj sol uden ordentlig beskyttelse af øjnene, kan føre til mere eller mindre alvorlig grad af ”sneblindhed”. Det er en ubehagelig tilstand, der skyldes at hornhinderne er blevet forbrændt. Symptomerne er, at øjnene gør ondt, at lys føles ubehageligt, og at man kan have en følelse af at have grus i øjnene.

Vælg de rigtige goggles til skiferien

Især sydpå sent på skisæsonen, hvor solen står højere på himlen og der er mange solskinsdage, er god beskyttelse af øjnene essentiel. Men også på en nytårsskitur i norden er det en god idé at passe på sine øjne, selvom solen ikke virker påfaldende skarp. Goggles beskytter desuden ansigtet mod vind og kulde, og i dårligt vejr vil goggles være langt at foretrække frem for solbriller.

Goggles er dog ikke bare goggles! Der kan være en række detaljeforskelle, der vil være med til at afgøre, hvilke forhold et par goggles vil egne sig bedst til. Det drejer sig, ud over lysbeskyttelse, blandt andet om optik, ventilation, pasform og synsfelt. I det følgende gennemgår vi nogle af de vigtigste forskelle:

 1. Hvor meget beskytter goggles? De fem kategorier

  Man inddeler først og fremmest glassene/linserne efter hvor meget de beskytter mod UV-stråling. De tildeles et tal fra 0 til 4, hvor 0 slipper over 80 % af UV-strålerne igennem og 4 slipper under 8 % igennem. Jo stærkere sol, man er udsat for, og jo længere tid man er udsat for kraftig sol, jo højere kategori bør man gå efter.

 2. Hvad betyder glassets farve?

  Farven på glasset/linsen bestemmer hvilke nuancer i landskabet, der vil blive fremhævet. Den følges ofte nogenlunde med beskyttelsesgraden, men der kan være variationer, således at forskelligfarvede linser i samme beskyttelseskategori kan være velegnede til forskellige lysforhold. Typisk vil gule glas følges med lav beskyttelse i kategori 1 eller 2, mens kategori 3 vil have orange eller røde glas og kategori 4 vil have brune glas.

 3. Hvad er polariserede linser? Hvad kan de?

  En polarisering er et filter, der lægges på brilleglasser for at beskytte mod reflekteret lys og genskin fra f.eks. vand, sne og is. Polarisering findes typisk i linser i beskyttelseskategori 3 og 4.

 4. Hvad er fotokromiske linser? Hvad kan de?

  Fotokromiske linser skifter beskyttelsesgrad afhængigt af lysforholdene. Hvis man bruger de samme goggles i al slags vejr, kan fotokromiske linser klart anbefales.

 5. Sfæriske eller cylindriske linser?

  Sfæriske linser er buede i alle retninger. Det giver en bedre optik sammen med dobbelte linser, fordi man kigger lige igennem brilleglassene, uanset om man kigger lidt op, lidt ned eller ligeud. Cylindriske linser buer kun i den ene retning, og vil give lidt forvrængning, men er til gengæld billigere.

 6. Enkelt- eller dobbeltlinser?

  Alle goggles i ordentlig kvalitet har dobbeltlinser for at undgå kondens. Det kan ikke anbefales at købe goggles, der ikke har dobbeltlinser.

 7. Ventilation

  Ventilation spiller en afgørende rolle i forhold til at undgå kondens. De fleste goggles i god kvalitet har god mulighed for ventilation.

 8. Størrelse og ramme

  Endelig er der forskel på størrelsen af rammen og brillerne. Kort sagt skal et par goggles have så stort synsfelt som muligt, men stadig passe til ens ansigt og hjelm.


1. Hvor meget beskytter goggles? De fem kategorier.

Den primære funktion ved et par solbriller eller goggles er at beskytte mod sollys, så det vigtigste er at vælge et beskyttelsesniveau, der passer til lyset. Linserne i solbriller og goggles inddeles typisk i fem kategorier efter hvor meget lys de lukker igennem. Der er egentligt ikke international “standard” for hvordan man kategoriserer solbrillers lysbeskyttelse, men den australske inddeling fra 0-4 bruges af de fleste større producenter. Tallene indekserer linserne efter hvor meget synligt lys de slipper igennem.

 • Kategori 0 (Cat. 0): >80 %

  Solbriller med beskyttelseskategori 0 lukker de meste lys ind – de yder altså ingen nævneværdig beskyttelse. Derfor er de praktisk talt ikke solbriller, men blot let farvede glas. Som goggles bruges de kun til aftenskiløb med pandelampe.

 • Kategori 1 (Cat. 1): 80-43 %

  Solbriller og goggles i kategori 1 tilbyder noget lysbeskyttelse, men vil stadig tillade en del lys at passere. Solbriller og goggles i kategori 1 er relativt sjældne, men vil være velegnede til overskyede forhold med meget fladt lys, hvor man har brug for en lille smule beskyttelse, men samtidig har brug for at se så meget som muligt.

 • Kategori 2 (Cat. 2): 43-18 %

  Kategori to er i den lyse ende af de alsidige briller, men kan bruges under de fleste forhold. De er mørke nok til at give en del beskyttelse, også i solskin, men lukker nok lys igennem til at man ser godt i overskyede forhold med fladt lys. Solbriller og goggles i kategori to vil være velegnede allround’ere til skiferier i Skandinavien, hvor solen trods alt står lidt lavere på himlen, og der er flere skyede dage end dage med bragende sol.

 • Kategori 3 (Cat. 3): 18-8 %

  Kategori 3 er den mest udbredte i goggles, og regnes sædvanligvis for den mest alsidige. Især hvis man er på skiferie sydpå, vil kategori 3 være ”go-to-allrounder’en”. Øjnene er godt beskyttet, selv på en dag med bragende sol i alperne i marts. De vil også kunne bruges i overskyet vejr, om end linser i kategori 1 eller 2 vil være mere velegnet, når lyset bliver tilpas fladt.

 • Kategori 4 (Cat. 4): <8 %

  Kategori fire er sjældent i skibriller, og er meget lidt alsidigt. Solbriller i kategori 4 er velegnede til gletscherbrug om sommeren, hvor solen står højt på himlen og der er ekstremt meget lys. Solbriller eller goggles i kategori 4 vil også være det mest behagelige valg på en dag med bragende sol i alperne, men vil til gengæld være tæt på ubrugelige i overskyet vejr.
  Bemærk! Solbriller og goggles i kategori 4 er så mørke, at det mange steder er ulovligt at køre bil med dem.


2. Hvad betyder glassets farve?

Ud over niveauet af lysbeskyttelse, spiller glassets farve også en afgørende rolle i forhold til hvilke forhold, det er bedst egnet til. Der vil derfor også være nogle typiske kombinationer af farve og beskyttelse, der er mest hensigtsmæssige til forskellige forhold. For overskuelighedens skyld har vi valgt fire af de farvenuancer, der er mest almindelige i goggles: Gul, lyserød, orange og brun. Der er overlap mellem de fire ”grundfarver”, men typisk vil en linse have nogenlunde de karakteristika som den farve, den ”minder mest om”.

 • Gul

  Gule linser findes ofte i kombination med beskyttelse i kategori 1 og 2. De filtrerer blåt lys fra, og er velegnede til at hjælpe øjet med at fokusere og adskille nuancer i fladt lys. Et par gule kategori 1- eller 2-linser vil være velegnede til overskyet vejr, hvor de vil give bedre mulighed for at se konturer i sneen. Til gengæld vil de typisk føles lidt vel lyse i høj sol.

 • Lyserød

  Lyserøde linser er lidt sjældnere, og findes ofte i kombination med beskyttelse i kategori 2 og 3. De vil, ligesom gule linser, filtrere en del blåt lys. De kan være med til at give bedre dybde og kontrast i skarpt lys, og vil være behagelige at have på i lang tid ad gangen. Til gengæld er de mindre velegnede til at se konturer i fladt lys, f.eks. i overskyet vejr. De vil derfor være lidt mindre alsidige end gule og orange linser, og er af den grund lidt mindre udbredte.

 • Orange

  Orange linser vil også blokere en del blåt lys, og vil desuden give ganske god beskyttelse i høj sol. Orange linser bruges oftest sammen med kategori 3-beskyttelse, men ses også med kategori 2. Orange linser vil både give mulighed for at se konturer i fladt lys, og vil give god skarphed i høj sol, så de vil kombinere egenskaberne fra de rødlige og de gule nuancer. I fladt lys vil gule linser stadig være at foretrække, men orange linser giver til gengæld lidt mere behageligt lys i høj sol.

 • Brun

  De brune nuancer bruges typisk i de goggles, der giver mest beskyttelse – dvs. kategori 3 og 4. Brune glas giver god beskyttelse, behageligt lys i høj sol, og forstærker kontraster. Til gengæld kan bliver de hurtigt for mørke i overskyet vejr.

Ovenstående er som sagt en lidt forsimplet inddeling af de mange nuancer, men det kan forhåbentlig give et nogenlunde overblik.

Goggles med gule eller orange glas er gode i dårligt vejr og fladt lys. Foto: Camilla Hylleberg.
Goggles med gule eller orange glas er gode i dårligt vejr og fladt lys. Foto: Camilla Hylleberg.

3. Hvad er polariserede linser? Hvad kan de?

En polarisering er et filter, der er lagt på linsen for at filtrere genskin fra. Det er især velegnet til forhold med meget stærkt lys, og hvor der er meget refleksion og genskin, fra f.eks. sne, is og vand. Et klassisk eksempel er en vandoverflade, der kan ”glimte” eller ”blinke” i høj sol, og være svær at kigge direkte ned i, fordi vandspejlet vil reflektere lys i mange retninger. En polarisering vil fjerne disse refleksioner, og give mulighed for at se direkte ned i vandet. Polarisering ses typisk kun i kategori 3 og 4, fordi polariseringen også vil gøre linsen mørkere og derfor mindre egnet til fladt lys. Polarisering laves typisk som en belægning på linsen. På billige solbriller, lægges polariseringen uden på brillerne, og vil blive slidt af. I dyrere solbriller vælger man ofte at lave en ”sandwich-konstruktion”, hvor man laver en dobbelt-linse, og lægger polariseringen i midten. Det vil give en lille smule optisk forvrængning, men vil til gengæld forhindre at polariseringen slides af i brug. De fleste goggles i ordentlig kvalitet har dobbelte linser, for at forhindre at de dugger til, og her lægges polariseringen typisk på indersiden af den yderste linse, så den ikke kan slides af.


4. Hvad er fotokromiske linser? Hvad kan de?

Fotokromiske linser skifter farve efter lysforholdene. En god fotokromisk linse vil gøre, at man ikke behøver at bekymre sig om at skifte linser eller skifte til et par andre solbriller/goggles i løbet af dagen, hvis lysforholdene ændrer sig. Der kan være ganske stor forskel på, hvordan man laver en fotokromisk linse, og forskellige typer fotokromiske linser vil derfor opføres sig forskelligt. Der kan f.eks. være forskel på, hvordan den fotokromiske effekt påvirkes af temperatur, ligesom der kan være forskel på hvor hurtigt linserne reagerer på ændrede lysforhold. Oftest gøres en linse fotokromisk ved at lægge en belægning på – på samme måde som en polarisering.


5. Sfæriske eller cylindriske linser?

Skibriller laves både med såkaldte ”sfæriske” og ”cylindriske” linser. Sfæriske linser er, som navnet antyder, buede i både længde- og bredderetningen. Det gør, at man vil kigge vinkelret igennem linsen, uanset hvilken retning, man kigger i, og det vil give den bedste optiske performance. Til gengæld er sfæriske linser noget dyrere at fremstille. Cylindriske linser er buede i bredderetningen, men er lige i højderetningen. Det betyder at man vil kigge gennem linsen i en skæv vinkel, hvis man f.eks. kigger opad eller nedad i synsfeltet, og det vil give en lille smule optisk forvrængning. Til gengæld er cylindriske linser noget lettere at lave, og vil være billigere. For de fleste “almindelige” ferieskiløbere er det ikke noget der spiller en afgørende rolle, men vil man have den bedste optik, skal man gå efter goggles med sfæriske linser.


6. Enkelt- eller dobbeltlinser?

De fleste goggles i ordentlig kvalitet har dobbeltlinser, for at undgå at de dugger til. Fordi temperaturforskellen mellem ansigtet og den kolde luft kan være ganske stor, vil et enkelt glas dugge til lynhurtigt, fordi den varme, fugtige luft omkring hovedet vil kondensere på indersiden af linsen, der køles ned udefra. Det problem løses ved at man laver en konstruktion med to linser og et luftlag imellem, der fungerer ligesom en termorude, og vil være med til at temperaturskiftet bliver mindre pludseligt, og den varme luft derfor ikke kondenserer på indersiden af linserne.


7. Ventilation

Når man for alvor giver den gas, får man pulsen op, og når pulsen kommer op, afgiver kroppen masser af varme. Her er det ikke nok, at have dobbeltlinser, hvis man skal undgå at goggles’ene dugger. De fleste goggles har derfor ventilation rundt om linserne. Det laves typisk med en masse udluftningshuller rundt langs rammen, dækket af et tyndt netmateriale, der tillader luftcirkulation, men holder sne ude. Desuden har de fleste gode goggles en behandling på indersiden, der gør at vand og fugt vil have sværere ved at binde sig til linserne, hvilket også vil være med til at forhindre, at de dugger til.

Turen op ad bjerget kræver fuld ventilation og temperaturregulering. Foto: M. Daviet, Julbo.
Turen op ad bjerget kræver fuld ventilation og temperaturregulering. Foto: M. Daviet, Julbo.

8. Størrelse og ramme

Størrelsen på rammen og dens udformning vil have betydning for hvor stort og bredt synsfelt, man har. her gælder det i udgangspunktet at jo større synsfelt, jo bedre, men med det forbehold at der skal være plads til ens goggles mellem kanten af hjelmen og næsen. Et par store goggles på et lille ansigt vil blive mast med på næseryggen af hjelmen, og det skal man absolut undgå. Omvendt vil et par små goggles i et stort ansigt give et irriterende begrænset synsfelt, især til siderne, og ofte vil det også blotte et stykke bar hud mellem skibrille-kanten og hjelmen, hvilket kan være ganske koldt og ubehageligt. Desuden skal rammen helst ikke stikke for meget frem foran glasset, så den skygger eller begrænser udsynet i periferien af skibrillernes synsfelt. Et par goggles sidder helt perfekt, hvis de lige præcis går til kanten af hjelmen når de sidder behageligt på ansigtet, og jo mere udsyn til siderne, jo bedre.


Goggles og briller?

Bruger man briller under sine skibriller, giver det god mening at købe et par, der er lavet til, at der kan være et par briller under. Ofte er det gjort ved at lave ekstra plads til brillestangen i siden af skibrillernes ramme. På de store goggles, der er lavet til at give så stort synsfelt som muligt, vil der dog ofte være fin plads til et par briller under – også selvom de ikke er lavet specielt til briller. Bruger man briller vil det under alle omstændigheder være en god ide at kigge forbi en forretning og prøve skibrillerne på, for at se hvad der sidder bedst.


Hvad skal man vælge?

At vælge goggles handler først og fremmest om at vælge et par, der giver den beskyttelse, man har brug for. Dernæst handler det om at finde et par, der passer til ens behov, pengepung og som sidder godt på hovedet.

Helt billige goggles (ca. 2-400 kr) er sjældent mere værd og vil typisk have dårlig optik og dårlig ventilation. Det anbefales at man som minimum går efter et par med dobbelte linser i polycarbonat, og den slags koster typisk over 500 kr. Sfæriske linser giver som sagt også bedre optik end cylindriske, og kan også anbefales, hvis man er villig til at betale lidt mere.

Hvad angår beskyttelse, vil et par goggles med orange glas i beskyttelseskategori 3, vil være et rigtig godt valg for langt de fleste. Især hvis turen går til alperne lidt senere på sæsonen. Er man tidligt af sted, og tager man til Norge eller Sverige, er der stor sandsynlighed for at man vil have mere glæde af et par med gule glas i beskyttelseskategori 2. Det samme kan siges, hvis man alligevel har tænkt sig at køre med solbriller i godt vejr, og primært bruger sine goggles, når vejret er halv- eller heldårligt.

Er man villig til at bruge lidt flere penge på sine goggles, kan et par med fotokromiske linser klart anbefales. Her vil det igen afhænge lidt af, hvordan man bruger sine goggles, og hvilke forhold man regner med.

Indholdsoversigt