Allemandsretten gælder ikke i Danmark, men det er stadig muligt at overnatte gratis i telt i naturen. Få styr på reglerne for fri teltning og find ud af, hvor du må slå dit telt op i Danmark. 

Det er skønt at overnatte i telt, men vil man gerne styre uden om campingpladserne for at finde mere ro omkring sig, er der nogle ting at være opmærksom på. Allemandsretten – dvs. muligheden for at færdes og overnatte næsten overalt i naturen – gælder nemlig ikke herhjemme. Men selvom vi ikke har allemandsretten i Danmark, findes der stadig fine muligheder for at tilbringe en nat i de danske skove. Der findes mere end 275 statsskove i Danmark, hvor det er muligt at slå sit telt op for en enkelt nat. Det giver mulighed for at opleve skovens dybe stille ro helt tæt på.

Se hvilke skove, du må slå dit telt op i på kortet her eller find en liste her.

Her må du overnatte i naturen i Danmark

De fleste friteltningsområder findes ved den Jyske Vestkyst, i Midtjylland og nord for København. Fyn er en smule underrepræsenteret, men for de fleste vil det være muligt at finde et friteltningsområde i overkommelig afstand fra bopælen. Vær dog opmærksom på, hvor grænserne for fri teltning går. I mange tilfælde grænser statsskovene op til private skove, og her må du altså ikke slå teltpløkkerne i skovbunden. 

Nogle af de – arealmæssigt – største friteltningsområder befinder sig desuden omkring Silkeborg. Og går du Hærvejen eller Vestkyststien, er der gode muligheder for at finde et friteltningsområde på noget af vejen. 

Regler for fri teltning 

Når du benytter dig af statsskove med fri teltning er det dog værd at være opmærksom på, at der gælder nogle regler, som skal overholdes. Fri teltning forpligter nemlig. Uanset hvor eller hvornår du slår et telt op i naturen, handler det om at behandle omgivelserne med respekt. Naturstyrelsen har fastsat 11 regler for fri teltning, som blandt andet understreger, at du kun må overnatte én nat det samme sted, at du højest må slå to telte op samme sted, og at teltene maks må være tre-personers telte. Derudover gælder fri teltning kun i træbevoksede områder.

De 11 regler fra Naturstyrelsen finder du oplistet herunder.

 1. Det er kun tilladt at overnatte én nat samme sted.
 2. Man må højst slå to telte op samme sted.
 3. Teltene må maks. være tre-personers telte
 4. Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder f.eks. naboer og campingpladser, samt bilveje.
 5. Det er kun tilladt at anvende åben ild på de dertil indrettede bålpladser.
 6. Man må kun bruge feltkøkken, hvis man bruger et stormkøkken, hvor brænderen er indelukket fx Trangia. Af hensyn til brandfare må man ikke sætte stormkøkkenet på blade, nåle eller andet brændbart materiale – sæt gerne stormkøkkenet på en sten eller andet lignende ikke-brændbart materiale.
 7. Vær opmærksom på, at en skov kan være lukket for brug af åben ild, brug af bålpladser mv. grundet tørke, og så er brug af stormkøkken heller ikke tilladt. Evt. lukning af skove med Fri teltning vil være angivet på Naturstyrelsens hjemmeside samt evt. med opsatte skilte ved skovenes indgange
 8. Det er ikke tilladt at bruge motoriseret transport på skovens veje.
 9. Teltning er ikke tilladt på de strandbredder, klitter, enge, moser, heder, marker mv. eller andre lysninger, som indgår i de udpegede skove.
 10. Efter endt brug skal man rydde op efter sig og tage sit affald med.
 11. Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke er lovligt at udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer, højttaler, musikinstrumenter o.a. på en støjende måde.

Meget af det giver sig selv og det handler i bund og grund om, at man bruger sin sunde fornuft og tager hensyn til sine omgivelser. 

Læs også: Følg Leave no Trace-principperne

Andre muligheder for at overnatte i naturen

Udover statskove med fri teltning findes der også en del shelterpladser, hvor det er muligt at slå et telt op på pladsen. Find oversigten over shelterpladser på kortet på udinaturen.dk. Når du finder et specifikt shelter, kan du læse, om det er muligt at slå telt op på pladsen. Der findes desuden primitive overnatningspladser, hvor det er muligt at slå et telt op. 

Udover shelterpladser og primitive overnatningspladser, findes også lejrpladser til større teltgrupper. Og hvis du er villig til at cowboycampe under åben himmel, ja så er det også en mulighed. Hvis du dropper telt, tarp osv. så må du sove i skovbunden i alle statsejede skove. Så er det bare om at håbe på tørvejr! Du må også gerne sætte en hængekøje op. Men så snart du skaber ly med en tarp eller pressenning, skal du holde dig til områderne med fri teltning.

Det samme gælder, hvis du har lyst til at overnatte på offentlige strande. Det er nemlig lovligt at overnatte på danske strande, hvis du blot ruller soveposen ud og sover under stjernerne. Det kan være en risikabel affære i Danmark, hvor det ofte regner. Men holder det tørt, er der gode muligheder for sommereventyr under stjernerne. 

Læs også: Guide til overnatning i shelter

 
.