Genanvendte materialer er en af de vigtigste veje til en mere bæredygtig fremtid for friluftsbranchen. Det er heldigvis også den vej vinden blæser i branchen. Hvert år ser vi flere og flere genanvendte materialer i flere og flere produkter fra flere og flere producenter – og kvaliteten af de genanvendte materialer stiger også stødt. I det følgende giver vi en introduktion til nogle af de vigtigste genanvendte materialer, og gennemgår deres primære fordele og ulemper – både ud fra et bæredygtigheds- og performance-perspektiv.

Aflever dit gamle tøj til genbrug

Inden vi går i gang med gennemgangen af de forskellige typer genanvendte materialer, er det vigtigt at slå fast, at vi som brugere og forbruger har et stort ansvar i forhold til genanvendelse: Hvis vores gamle tøj og udstyr skal blive til nyt, er det vigtigt at det ikke bare ryger i skraldespanden og ender på et forbrændingsanlæg. I alle Friluftslands butikker har vi opstillet tøjcontainere, hvor vi indsamler gammel beklædning og fodtøj, så det kan blive genanvendt optimalt. Du kan læse mere om vores tøjcontainere og samarbejde med de tyske genanvendelsesspecialister I:Co her:

Se alle “Et Grønnere Valg”-produkter i vores sortiment

Genanvendt polyester

Genanvendt polyester er nok et materiale, de fleste vil kunne nikke genkendende til, og polyester er på mange måder også det vigtigste materiale at genanvende.

For det første fordi der produceres enorme mængder polyestertekstiler på verdensplan.  Det betyder, at der er enormt mange ressourcer at spare i det store bæredygtighedsregnskab, hvis en betragtelig del af den produktion kan erstattes af genanvendte materialer.

For det andet er polyester essentielt plastik. Det betyder, at meget af den polyester, der kasseres, risikerer at ende i naturen, hvis materialerne ikke genanvendes eller ender i forbrænding. Hvis polyesteraffald  bliver en værdifuld ressource, vil vi kunne spare naturen for store mængder langsomt nedbrydeligt plastik.

For det tredje kan genanvendt polyester fremstilles af alt fra plastikflasker til gamle løbe-T-shirts og bruges til alt fra skaljakker til fiberisolering i soveposer. Der er altså enormt stort produktionspotentiale i genanvendt polyester, fordi der er så mange ressourcer tilgængelige og så mange anvendelsesmuligheder.

Endelig kræver produktionen af nye polyestermaterialer ikke-fornybare ressourcer (i form af olie), så genanvendelse af polyester er med til at begrænse vores forbrug af nogle af de vigtige ressourcer, vi ikke kan erstatte.

.

Hvordan genanvendes polyester

Polyester genanvendes i de fleste tilfælde ved at det sorterede polyesteraffald findeles til små ensartede stykker, der derved “smeltes om” og spindes til tråde, der kan laves til nye polyestermaterialer. Der findes også enkelte firmaer, der specialiserer sig i en “closed loop” kemisk nedbrydelse af polyesterfibrene, inden de laves til nye materialer – f.eks. Japanske Teijin, der samarbejder med mange af de store outdoorbrands.

Genanvendelseprocessen kræver altså nogle ressourcer, så genanvendt polyester er ikke fuldstændig uden økologisk fodaftryk. Men processen bruger væsentligt færre ressourcer end produktion af nye polyesterfibre, og lige så vigtigt bruges plastikaffald som råmateriale i stedet for ikke-fornybare ressourcer som olie og kul.

En lille ulempe ved genanvendelse af polyester er, at fibrene mister lidt styrke i genanvendelsesprocessen. Til de fleste formål har det ingen betydning, men det betyder at genanvendt polyester ikke er velegnet til de allertyndeste tekstiler, der skal have maksimal styrke i forhold til vægt. Det lille kvalitetstab i processen betyder også, at polyester ikke kan genanvendes i det uendelige. Det kan dog genanvendes rigtig mange gange, og det er endnu en grund til at systematisk genanvendelse af polyester har rigtig stort bæredygtighedspotentiale.

Fordele

 • Genanvendt polyester kan bruges til en række forskellige formål
 • Genanvendt polyester kan fremstilles af mange typer polyesteraffald. så der er rig mulighed for at fremstille genanvendt polyester
 • Polyester kan genanvendes mange gange
 • Genanvendelse af polyester forhindrer plastikmaterialer i at ende i naturen
 • Genanvendelse af polyester begrænser forbruget af ikke-fornybare ressourcer

Ulemper

 • Det kræver en del ressourcer at genanvende polyester
 • Der er et vist kvalitetstab –  materialer af genanvendte polyesterfibre har f.eks. ikke samme styrke som tilsvarende materialer af nye fibre
 • Polyester er ikke bionedbrydeligt, så før eller siden vil meget polyester alligevel ende som affald i naturen
 • Nogle polyestermaterialer afgiver mikroplast, der ender i havene og ophober sig i dyr og fisk

Genanvendt nylon

Nylon og polyester minder ganske meget om hinanden, og har mange af de samme egenskaber. Nylon er dog stærkere end polyester, hvilket betyder at nylon ofte bruges når man skal have maksimal styrke i et materiale. Især når materialet samtidig skal være så let som muligt. F.eks. har langt de fleste af de helt dyre skaljakker og de helt lette dunjakker og -soveposer ydermaterialer i nylon.

.

Hvordan genanvendes nylon?

Nylon genanvendes mere eller mindre på samme måde som polyester: Det brugte materialet nedbrydes, “smeltes om” og laves til nye materialer. Genanvendt nylon ses til gengæld noget sjældnere end genanvendt polyester. Det er der er et par grunde til:

For det første er nylon slet ikke lige så udbredt som polyester. Dels fordi det ikke har helt så mange anvendelsesmuligheder, dels fordi det ofte er dyrere. Desuden er rigtig mange nylon-tekstiler blandet med elastan for at gøre dem strækbare, hvilket gør dem svære eller umulige at genanvende. Der er altså slet ikke samme mængde “råmateriale” tilgængeligt for genanvendelse, som det er tilfældet med polyester.

For det andet er nylon vanskeligere at genanvende end polyester. En af grundende er, at det smelter ved lavere temperaturer end polyester. De lavere temperaturer betyder, at materialet ikke bliver renset for affaldsstoffer i smelteprocessen. Det stiller større krav til renheden af det affaldsmateriale, der skal bruges. Derfor laves det meste af den genanvendte nylon, vi ser i dag, af såkaldt “pre consumer waste” i stedet for “post consumer waste” – dvs. fabriksrester og lignende i stedet for gamle nylonprodukter.

Endelig bruges nylon ofte i produkter, der stiller strenge krav til styrke og vægt. Fordi de genanvendte nylonmaterialer ofte ikke er helt lige så stærke, vil de ofte ikke kunne erstatte nye nylonmaterialer uden tab af kvalitet og produktlevetid. Desuden er det stadig dyrere at fremstille genanvendt nylon end ny nylon, hvilket selvfølgelig gør genanvendte nylonmaterialer mindre attraktive for producenterne. Der er dog hastig udvikling i forhold til genanvendt nylon, og vi tipper at vi fremover kommer til at se langt mere genanvendt nylon, samt langt flere helt lette, stærke nylonmaterialer, der kommer fra “post consumer waste”.

Fordele

 • Nylon kan genanvendes mange gange
 • Genanvendelse af nylon forhindrer plastikmaterialer i at ende i naturen
 • Genanvendelse af nylon begrænser forbruget af ikke-fornybare ressourcer

Ulemper

 • Det kræver en del ressourcer at genanvende nylon – og det er dyrt
 • Der er et vist kvalitetstab –  materialer af genanvendte nylonfibre har f.eks. ikke samme styrke som tilsvarende materialer af nye fibre
 • Nylon er ikke bionedbrydeligt, så før eller siden vil meget nylon alligevel ende som affald i naturen
 • Nylon til genanvendelse er svært tilgængeligt, da meget “post consumer”-nylon på nuværende tidspunkt er svært at genanvende

Genanvendt uld

Uld er endnu et materiale, der kan genanvendes – og det er sådan set blevet gjort i årtusinder. Gammelt udslidt uldbeklædning er blevet trevlet op og spundet om til grovere uldmetervarer – der f.eks. kunne bruges til tæpper og den slags. Uld er et fornybart og bionedbrydeligt naturmateriale, så det er slet ikke lige så kritisk at genanvende uld som det er tilfældet med f.eks. nylon og polyester. Derfor er der dog stadig markante bæredygtighedsfordele ved genanvendt uld. Grundidéen i den gamle genanvendelsespraksis er derfor blevet moderniseret og vi ser flere og flere produkter i genanvendt uld i høj kvaliteter, der sagtens kan konkurrere med ny uld.

.

Hvordan genanvendes uld?

Genanvendt uld er i dag typisk fremstillet af fabriksrester fra eksisterende produktion. De mange forskelligfarvede tekstil- og garnrester trevles op, hvorefter de spindes til nyt uldgarn. For ikke at skulle igennem processen med at farve ulden igen, sorteres de optrevlede uldrester efter farve. de farvede uldfibre og blandes i spindingsprocessen til nye farver. Det gør at genanvendte uldtekstiler ofte har et let meleret udseende, men det er en genial måde at holde ressourceforbruget i genanvendelsesprocessen meget lavt.

Fordi de optrevlede uldfibre er kortere end nye uldfirbre, kan de desværre ikke kunne spindes til nyt garn med god holdbarhed uden at der tilsættes nogle andre materialer. Derfor indeholder genanvendt uld typisk en procentdel nylon eller polyester, der er spundet med for at give garnet høj slidstyrke. Tilsætningen af syntetiske fibre betyder at genanvendt uld ikke længere er 100 % bionedbrydeligt, og det bliver derfor vigtigt at det bliver sorteret og evt. genanvendt igen når det er udslidt.

Genanvendt uld er først og fremmest en genial måde at sørge for at de mange små, ubrugelige fabriksrester bliver brugt til det, de var tiltænkt, så de ressourcer der er brugt på at rense, spinde og farve ulden ikke går til spilde. Ansvarligt produceret uld er et ret bæredygtigt materiale i sig selv, så genanvendt uld er en god, vigtig tilføjelse til eksisterende uldproduktion, snarere end en erstatning for ny uld.

Fordele

 • Uld kan genanvendes med meget lille ressourceforbrug
 • Genanvendt uld kan fremstilles af rester fra eksisterende produktion, der ellers var endt som affald
 • Genanvendelse af uld nedsætter behovet for ny uld og udnytter allerede brugte ressourcer bedre

Ulemper

 • Uld kan ikke genanvendes uden markant kvalitetstab, og der skal derfor tilsættes andre fibre for at materialet holder kvaliteten
 • Tekstiler af genanvendt uld er oftest ikke bionedbrydelige, da der typisk er tilsat syntetiske fibre.

Genanvendte dun

Dun er endnu et materiale, der sagtens kan genanvendes, og genanvendte dun vil helt sikkert også blive mere udbredt i fremtiden. Ligesom det er tilfældet med uld, er dun et bionedbrydeligt naturmateriale, så der er ikke samme kritiske behov for at genanvende dun. Nye dun er desuden et restprodukt fra fødevareindustrien, så med mindre den omlægges drastisk, vil der være nye dun tilgængelige. Til gengæld er dun ekstremt langtidsholdbare. I de fleste tilfælde kan dunene holde langt længere end den jakke eller sovepose, de er stoppet ind i. Dun er desuden fuldstændig ligetil at genanvende, så der er ingen grund til ikke at genanvende dun.

Hvordan genanvendes dun?

Dun er ekstremt simple at genanvende. De skal bare vaskes, tørres og sorteres, så er de klar til at blive brugt igen. Dunene sorteres, for at sikre at der ikke er knækkede eller beskadigede dun imellem. De letteste og fineste dun er de mest langtidsholdbare, da de tungere, grovere dun lettere kan knække. Desuden indeholder de lavere dunkvaliteter ofte en procentdel fjer, der let knækker. Dun af højere fillpower vil kunne genanvendes med minimalt tab. Dun af lavere fillpower vil blive til færre og færre dun, hver gang de sorteres, så de er lidt mindre oplagte at genanvende. Men det kan ikke desto mindre sagtens gøres.

Ligesom det er tilfældet med uld, er dun i sig selv et ganske bæredygtigt materiale. Genanvendelse af dun er derfor snarere en bedre udnyttelse af duns høje bæredygtighedspotentiale end det er en erstatning for nye dun. Men når det kommer til bæredygtighed tæller alt med, og derfor skal dun selvfølgelig genanvendes. Dun er desuden så ligetil at genanvende, at det næsten er en fornærmelse mod et af naturens deciderede supermaterialer ikke at gøre det!

Fordele

 • Dun kan genanvendes med minimalt ressourceforbrug og kvalitetstab

Ulemper

 • Der er meget begrænsede mængder dun tilgængelige til genanvendelse

Se alle udvalgte “Et Grønnere Valg”-produkter i vores sortiment