Følg Leave No Trace principperne – og pas bedre på naturen

Der er ingen tvivl om, at naturen er for os alle. Derfor er det også vigtigt at passe godt på den, så vi alle sammen kan få størst mulig glæde af den fremover. Leave No Trace handler blandt andet om at efterlade naturen som man fandt den og respektere dyre- og planteliv. Ved at minimere vores "footprint" og indvirkning, bliver naturen også langt mere autentisk for de næste besøgende.

Man tænker måske ikke umiddelbart over det, når man bruger naturen - når man vandrer, sover i telt, laver bål - og nyder udelivet. Men vores færden i naturen har rent faktisk nogle konsekvenser. Vi efterlader nemlig ikke kun vores fodaftryk, når vi begiver os ud på eventyr. Vi efterlader måske også bålsteder, madrester - og menneskeligt affald. Selv når det ikke er vores intention at påvirke naturen i en negativ retning, kan det stadig ske. For naturen er skrøbelig og modtagelig over for selv de mindste forandringer. Derfor er det værd at vide lidt om Leave No Trace principperne, der handler om hvordan man kan mindste sit aftryk bedst muligt, når man færdes i naturen.

1. Planlægning og forberedelse

Først og fremmest er det altid en god idé at planlægge og forberede sig forud for turen. Det er der mange grunde til. Blandt andet for bedre at kunne håndtere mulige scenarier bedst muligt. Det gælder både omkring sikkerhed, vejret, madsituationen eller noget helt andet.

Men det er også en god idé at være forberedt, så man ved, hvad reglerne for området er. Der kan være store forskelle - især på internationalt plan. Derudover har det selvfølgelig også noget at sige, om man befinder sig i en nationalpark, et fredet området eller lignende. Må man tænde bål, er der dyreliv der skal tages hensyn til, hvordan er toiletforholdene (eller manglen på samme)? Planlægning og forberedelse gør vores færden i naturen mere velovervejet - til glæde og gavn for omgivelserne.

Forberedelse og planlægning er altid en god idé forud for turen. Foto: Stockphoto

2. Overvej hvor du færdes og slår lejr

Det kan godt være, at du befinder dig i et område med fri teltning. Men det betyder ikke, at du ikke bør overveje, hvor det er bedst at slå lejr. Undgå at ødelægge vegetation for at slå lejr og find i stedet et egnet sted, hvor der i forvejen er en teltplads eller en jævn overflade på jorden.

Samme princip gælder, når du færdes i naturen. Følg så vidt muligt de anlagte stier og ruter - især i områder, hvor der er mange besøgende eller hvor plante- og dyreliv er ekstra skrøbeligt. Nogle steder kan det være nødvendigt at gå off-trail, men generelt er det en god tommelfingerregel at holde sig til de anlagte stier, hvis de findes.

3. Bortskaffelse af affald

Pack it in, pack it ud. Det er en meget fin regel, når man bevæger sig ud i naturen - og en stor del af Leave No Trace principperne.

Vi har nemlig alle sammen oplevet, at der ligger affald i skoven eller på vandrestien. Ikke ligefrem det syn man håber på at møde, når man har begivet sig ud i naturen. Ikke alene bevidner det om andre menneskers svineri - det gør oplevelsen i det fri langt mindre autentisk, ligesom det selvfølgelig heller ikke er godt for naturen at dumpe affald i den. Om det er en hel sæk fyldt med affald eller om det er papiret fra en Snickersbar, så hører det hjemme i en skraldespand.

På tur kan det dog være en udfordring at få alt skrald med sig. Men det gælder faktisk kun, hvis man er dårligt forberedt. Har du altid en skraldepose med dig, er det ikke noget problem at tage ens skrald med sig. Er man afsted i lang tid kræver det selvfølgelig mere overvejelse. Først og fremmest flere skraldeposer, men medbringer man mad hjemmefra, kan det også være en idé at ompakke maden for at minimere mængden af skrald. Det er jo kun en selv, der skal slæbe på det. En drybag kan også fint fungere som en mere holdbar skraldepose, der ikke lige går hul på.

Leave No Trace Principperne

Det er aldrig et kønt syn at møde affald efterladt i naturen. "Pack it in, pack it out". Foto: Stockphoto

Menneskeligt affald

Vi kommer ikke uden om, at vores human remains også er en slags affald. I hvert fald kan det også påvirke naturen negativt. Det er heller ikke videre indbydende at støde på brugt tissepapir i grøftekanten. Uanset om det er en dagstur eller længere tur, er det derfor en god idé altid at have en skraldepose med til toiletpapir. Til de større toiletbesøg anbefales det at grave et hul, hvor toiletpapiret også kan smides i. Hullet skal graves minimum 60 m. fra lejr og vandløb.

Vær opmærksom på, at der nogle steder i verden er specielle regler for at efterlade menneskeligt affald. Nogle steder må der end ikke efterlades solidt menneskeligt affald. Heller ikke selvom det er gravet ned i et hul.

Sæberester

Selvom du bruger en biologisk nedbrydelig sæbe til opvasken eller til dig selv, er der stadig et par forholdsregler. Biologisk nedbrydelig eller ej, så er det stadig sæbe, der kan påvirke de lokale økosystemer. Derfor anbefales det, at brugt sæbevand spredes ud over et større område mindst 60 meter fra vandløb, søer, floder osv. I områder med eksempelvis bjørne, der tiltrækkes af dufte og madrester, er det også en god idé at sprede opvaskevandet ud et godt stykke væk fra lejren.

4. Efterlad naturen, som du fandt den

I disse bushcraft-tider kan det være fristende at bygge bænke og siddepladser af materiale fra området. Hvis man vælger at gøre det, er det dog altid en god idé at ødelægge det igen, når man forlader området. Det samme gælder, hvis man etablerer nye bålpladser eller på anden måde alterer den eksisterende, uforstyrrede natur. På lejr- og shelterpladser giver det sig selv. Men her handler det selvfølgelig også om at bruge den eksisterende bålplads og de eksisterende remedier - det kan være borde eller bænke.

Man kan måske synes, at man gør andre en tjeneste ved at arrangere en lejrplads med bålplads og siddepladser. Leave No Trace principperne handler dog om at efterlade så få spor som muligt i naturen, så den fremstår ligeså autentisk for de næste besøgende.

At efterlade naturen som man fandt den, betyder også, at man skal undgå at plukke blomster og save grene af træerne. Måske betyder denne ene blomst ikke så meget i det store billede, men hvis alle gik og plukkede blomster, ville det straks få større en større indvirkning.

5. Bål vs. brænder

Bål er hyggeligt. Men nogle steder er det mere hensigtsmæssigt end andre. Overvej at lave mad på en brænder i stedet. Foto: Stockphoto

Mange af os kan ikke tænke på at campe uden også at forbinde det med bålhygge til langt ud på aftenen. På etablerede bålpladser behøves man måske ikke stille spørgsmålstegn ved, om bål er en god idé. Til gengæld kan det være bedre at stille det spørgsmål, når der ikke i forvejen er en bålplads. Overvej om bål virkelig er nødvendigt. Hvis du har din brænder med, er det i hvert fald ikke et spørgsmål om at mangle varm mad. Og selvom bålet i den grad er et element til lejrhygge, vil det i nogle tilfælde være bedst at springe det over.

Det handler både om ikke at efterlade bålringe og minimere brugen af brænde fundet i naturen.

Overvej derfor altid, hvilken indvirkning et eventuelt bål vil have på omgivelserne. Er der risiko for skovbrande, er der nok brænde til, at det ikke har betydning for området at samle sammen? Hvis ikke, kan du altid klare dig med en god brænder.

Se vores udvalg af brændere i webshoppen.

6. Respekter dyrelivet

Her er der selvfølgelig lidt forskel på, hvor man befinder sig i verden. Herhjemme er der ikke så meget vildt liv i skovene, men selvom vi ikke har bjørne, los eller pumaer skal ræven og hjorten stadig respekteres.

Selvom det kan være sjovt at observere dyrelivet i naturen, anbefales det at holde god afstand til dyret for ikke at skræmme det og gøre det stresset. Selvom det kan være fristende for en dyreelsker, er det heller ikke smart at fodre vilde dyr eller prøve at komme tæt nok på til at røre ved dem. For det første skræmmer det dyret, for det andet er det ikke til at vide, hvilke sygdomme og bakterier dyret gemmer på. For en god ordens skyld er det derfor altid bedst at observere på afstand.

Observer dyreliv på afstand for ikke at stresse dyret og skræmme det væk. Foto: Stockphoto

7. Vis hensyn til andre, der færdes i naturen

Alle har ret til at komme ud og nyde naturen. Men vi har også et fælles ansvar for, at det kan lade sig gøre. Sidste punkt i Leave No Trace principperne handler derfor om at vise hensyn til andre. Mange opsøger naturen for at nyde roen og stilheden, og så er det ærgerligt at blive mødt af andre, der larmer og støjer.

Har man sin hund med på tur, er det også værd at være opmærksom på kunne tøjle den. Hvis man har en hund, der gør af hver forbipasserende, bør man måske overveje at lade den blive hjemme.

Når man slår lejr, er det også vigtigt at tage hensyn til andre campere i området. Det er ikke alle, der gider lytte til musik eller høre højtråbende mennesker i skoven.

Leave No Trace principperne er udviklet af Center for Outdoor Ethics. På deres side, kan du læse mere om, hvad principperne går ud på, og hvorfor det er vigtigt at følge dem, når man er på tur. 

Du kan også læse dette blogindlæg om bæredygtighed på tur.