En rejse mod en mere bæredygtig virksomhed

I Friluftsland arbejdes der seriøst og på mange plan, med at gøre virksomheden, leverandører, produktionsled, osv. mere grønne og bæredygtige. Vores visioner, mål og praktiske tiltag er bl.a. beskrevet på vores Miljø og CSR-side. I den proces har vi også kastet os over vore forbrug af uddelte plast-bæreposer.

Foreløbig reducering af forbrug af plastposer: 80%

I år 2018 langede vi i alt knap 2 tons plastikposer over disken i vores butikker. Det er vanvittig meget plastik, og det følte vi ikke vi kunne være bekendt. Så vi besluttede os for at forsøge at gøre noget ved det. Derfor valgte vi at indføre betaling på vores bæreposer pr. 1. marts 2019, i den forhåbning at flere ville vælge at tage en pose med hjemmefra i stedet. Erfaringer fra lignende tiltag andre steder har vist, at det kan reducere plastikforbruget med 40-60 % at indføre betaling. Vi gør først status ved årets udgang, men de foreløbige tal tyder på, at vi kommer til at have reduceret vores forbrug af plastikposer med 80 % fra 2018 til 2019. Pointen med at tage penge for poserne er altså primært, at vi gerne vil dele væsentligt færre poser ud. Havde vi bare erstattet gratis plasticposer med gratis papirposer, ville vi højst sandsynligt forbruge præcis lige så mange poser – hvis ikke flere. Så det var ikke en løsning…

Salg af poser går til naturbevarende formål

Vi betaler stadig alle udgifter i forbindelse med produktion af poserne. De 4 kr, du betaler for posen, donerer vi til velgørende, naturbevarende formål (bortset fra momsen). Vi havde ikke lyst til at det skulle være en indtjeningskilde, at vi begyndte at tage penge for poserne, så det var det oplagte at gøre. Fordi det er første år, vi kører efter denne model, har vi endnu ikke besluttet, præcis hvad pengene skal gå til – og hvordan belsutningsprocessen skal være. På nuværende tidspunkt er tanken at lave en form for afstemning blandt vores kunder, om hvem vi skal donere pengene til – blandt et par muligheder, der alle arbejder med at reducere mængden af plastikaffald i naturen. Det er jo kunderne, der har doneret pengene…

Papir? Plast? Bio-plast? Hvad er bedst?

Materialet har også været oppe at vende. Det er ret svært at give et entydigt svar på, hvad der er mest bæredygtigt, når det kommer til poser. Sammen med vores moderselskab, Fenix Outdoor, er vi i gang med en større analyse, der gerne skal give os et nogenlunde klart svar at navigere efter. Plastikposer er selvfølgelig ikke bionedbrydelige, som f.eks. papirposer. Til gengæld bliver de typisk brugt flere gange. Og i Danmark ender plastikposer heldigvis ikke som affald i naturen, da både plastik og papir kan genanvendes i det danske affaldssystem, og vi i øvrigt brænder restaffald af – så bionedbrydelighed er ikke entydigt højeste prioritet. Så vi har i første omgang valgt at fortsætte med at lave posen i plastik i håbet om, at de poser, vi langer over disken kommer til at leve længere, før de ender som affald, end hvis vi havde brugt papirposer. Og da vi først havde valgt plast, var det naturligt at bruge genbrugsplast. Men det kan ikke afvises, at vi kommer til at indføre papirsposer i stedet, hvis vi får klare indikationer på, at det er et bedre valg.

Er det bare Greenwashing?

Nej, det synes vi ikke. Hvis vi i sidste ende reducerer vores palstikforbrug dramatisk, og oven i hatten samler en god sum penge ind til naturbevarelse, synes vi at vi kan sige os fri for anklagen om “greenwashing”. Altså at vores miljøengagement blot er spil for galleriet, for at fremstå “moderigtigt  grønne”.

Dårlig service i butikkerne?

Vi er godt klar over, at det på sin vis er dårlig service, at skulle betale for en pose, når man netop har lagt et stort beløb i butikken, men vi mente, at det var det, der skulle til for at begrænse antallet af poser vi sætter i omløb – uanset hvad end de er lavet af. Det håber vi vores kunder har forståelse for.