Fra efteråret 2018 indfører vi et nyt koncept i vores butikker og i webshoppen, som vi kalder “Et grønnere valg”. “Et grønnere valg” er et mærke, vi sætter på de af vores produkter, der lever op til udvalgte kriterier for bæredygtighed. Det er tænkt som et værktøj, der kan hjælpe dig til at foretage mere miljøvenlige valg når du køber friluftsudstyr. I det følgende kan du læse mere om “Et grønnere valg”-mærket og de tanker, der ligger bag.

Hvorfor “Et grønnere valg”?

Mærket “Et grønnere valg” er først og fremmest tænkt som en hjælp til de af vores kunder, der gerne vil handle mere bæredygtigt og miljøvenligt. Vi vil gerne bidrage til at produktionen af friluftsudstyr går i en mere bæredygtig retning, og det kan vi som forhandler gøre på flere måder. En af måderne er at sikre os, at vores leverandører har en fornuftig bæredygtigheds- og miljøpolitik, samt at vi sælger kvalitetsprodukter, der er lavet til at holde i mange år. En anden måde er at gøre opmærksom på de brands, der gør en ekstra indsats for at producere mere bæredygtigt, samt at gøre det lettere for vores kunder at vælge de mest bæredygtige produkter i vores sortiment. Det er det, vi forsøger med “Et grønnere valg”. Mærket “Et grønnere valg” vil være at finde på udvalgte varer, både i butikken og i webshoppen, og giver hurtigt og let overblik over hvilke produkter der ifølge vores vurdering udmærker sig ved at gøre en ekstra miljøindsats

Se alle “Et grønnere valg”-produkterne i webshoppen

Kriterier for “Et grønnere valg”

“Et grønnere valg” er et mærke, der benyttes af Friluftsland, samt vores søsterforretninger – Naturkompaniet i Sverige, Partioaitta i Finland og Globetrotter i Tyskland. Vi står selv for udvælgelsen af de produkter, der skal bære mærket, ud fra 10 kriterier, der for os udgør de vigtigste komponenter af bæredygtig produktion. De 10 kriterier, der kan være med til at kvalificere produkter til at være “Et grønnere valg” er følgende:

10 kriterier for “Et grønnere valg”

✔ Bæredygtigt eller økologisk fremstillede naturmaterialer – Plantebaserede produkter, der er fremstillet økologisk, eller animalske produkter, der er produceret under hensyntagen til dyr og natur. F.eks. økologisk bomuld, “Responsible Down Standard”-certificerede dun og mulesing-fri merinould.

✔ Genanvendte materialer – Materialer og metervarer, der helt eller delvist består af genanvendte fibre. Det kan f.eks. være genanvendt nylon, -polyester, -uld, -bomuld eller -dun.

✔ Ansvarlig kemikaliehåndtering – Materialer, der er fri for skadelige  kemikalier, både i produktionsprocessen og i det endelige produkt. Eksempler kan være BPA-fri plast, PFC-fri imprægnering og Bluesign- eller Oekto-Tex-certificerede materialer.

✔ Transparens og sporbarhed – Produkter hvor produktionskæden er gennemsigtig og offentligt tilgængelig, og hvor der er styr på hvor de enkelte materialer kommer fra. Icebreakers “Transparency Report” og Patagonias “Footprint Chronicles” er gode eksempler på sporbarhed.

✔ Reparerbarhed og genanvendelighed – Produkter, der enten er lavet med henblik på at kunne repareres, eller hvor hele produktet eller materialet er skabt til at kunne genanvendes. Eksempler kan være Tierras lynlåse, der er designet med henblik på at være lette at skifte, hvis de går i stykker, eller Fjällrävens genanvendelige Eco-Shell-materiale.

✔ Forbedret økologisk fodaftryk – Produkter, der har et bedre “økologisk fodaftryk” – eksempelvis ved at udlede færre drivhusgasser, forbruge mindre vand, mindre energi eller generere mindre affald.  Det kan f.eks. være svanemærkede produkter, eller “SpinDye”-indfarvning, som begrænser vand- og kemikalieforbruget betragteligt, sammenlignet med traditionelle indfarvningsmetoder.

✔ Social ansvarlighed – Produkter der er produceret under særligt stor hensyntagen til arbejdernes forhold og lokalsamfundene i produktionsområderne. Fairtrade-certificeret produktion og lignende social-økonomiske initiativer er eksempler på social ansvarlighed.

✔ “Made in Europe” – Produkter, der er fremstillet i Europa (eller et EU-medlemsland) skal transporteres kortere for at nå vores butikker og kunder, og vil derfor have nogle klare bæredygtighedsfordele frem for produkter, der er fremstillet i f.eks. Asien eller Nordamerika.

✔ Analyse af et produkts miljømæssige og sociale indvirkning – Produkter, for hvilke der er foretaget en hel eller delvis livscyklusvurdering, “footprint”-analyse eller lignende. Disse vurderinger og kortlægninger er en vigtig del af arbejdet for mere bæredygtig produktion.

Filantropi og kompensation – Produkter, hvor producenten donerer penge til velgørende formål eller på anden vis bidrager til arbejdet for en grønnere fremtid, f.eks. ved Co2- kompensation og lignende initiativer.

Hvordan skal mærket “Et grønnere valg” forstås?

“Et grønnere valg” er et “internt” mærke. Det skal forstås således, at der ikke føres nogen form for ekstern, uvildig kontrol med udvælgelsen af “Et grønnere valg”-produkterne. Når vi har sammensat vores sortiment, udvælger vi selv – i samarbejde med vores søsterforretninger i Frilufts AB – de produkter, der lever op til tilpas mange af de ovennævnte kriterier til at vi med god samvittighed kan kalde det pågældende produkt “Et grønnere valg”.

Vi forhandler meget forskelligartede produkter fra mange forskellige producenter, og der er mange aspekter af bæredygtighed, der kan veje mere eller mindre tungt – alt efter hvilket produkt, der er tale om, og hvordan den slags produkter typisk produceres. Der er også forskel på hvor let tilgængelig den relevante information er hos de forskellige leverandører, og endelig er der forskel på hvor lette de enkelte kriterier er at vurdere. Bl.a. derfor er det ikke på nuværende tidspunkt muligt for os at lave en klar eller fuldstændig sortering af hvilke produkter, der er “de grønneste” i vores sortiment. Derfor skal “Et grønnere valg” opfattes som vejledning, og ikke en fuldstændig bæredygtigheds-blåstempling af de produkter, der bærer mærket. Ligeledes vil det heller ikke være sådan at de produkter, der ikke er udvalgt til “Et grønnere valg” ikke gør nogen indsats. De ti kriterier ovenfor giver os mulighed for at identificere de produkter i vores sortiment, der gør en ekstra indsats for miljøet og løfter sig over gennemsnittet i forhold til bæredygtighed, og det er de produkter, vi gerne vil fremhæve som “Et grønnere valg”.

Vi arbejder på at gøre hele vores forretningsdrift mere “grøn”, og det er vores ambition at “Et grønnere valg” skal være et seriøst og pålideligt mærke. Det er vores forhåbning at vi i samarbejde med producenter og leverandører – og på baggrund af de mange uafhængige miljø- og bæredygtighedscertificeringer – kan udvikle en mere fuldstændig, entydig og gennemsigtig udvælgelsesproces for “Et grønnere valg”-produkterne. Vi ser “Et grønnere valg” som en proces, der kun lige er begyndt, og vi arbejder hele tiden på at forfine og forbedre konceptet og mærket. Forhåbningen er, at det i takt med at flere og flere af vores leverandører omlægger mere og mere af deres produktion, både skal være sværere at opnå mærket “Et grønnere valg”, og at der skal være flere “Et grønnere valg”-produkter i vores sortiment. Det er vores ønske, at vi på den måde kan levere et ambitiøst og seriøst bidrag til grønnere forbrugsmønstre.

Bæredygtig forhandler- og forbrugeradfærd

“Et grønnere valg” er som nævnt vejledende, og er tænkt til at give et hurtigt overblik over hvilke produkter i vores sortiment, det udmærker sig i forhold til bæredygtighed. Vi har udvalgt “Et grønnere valg”-produkterne efter kriterier, der er anerkendte bæredygtighedskriterier i branchen, og som vi føler vi kan stå inde for. Der vil dog helt naturligt være nogle blandt vores kunder, der har specielle mærkesager eller for hvem det ikke er tilstrækkeligt at Friluftsland har sagt god for at et produkt er “grønnere”. For de særligt interesserede kunder kan “Et grønnere valg”-produkterne tjene som grovsortering, og hjælpe til at finde de produkter, man kan kigge efter i sømmene, for at finde ud af hvilke produkter, der er “grønnest”, eller gør mest i forhold til ens personlige mærkesager.

Eksempel: En dunjakke kan være fremstillet af “Responsible Down Standard”-certificerede dun, have en yderside i delvist genanvendt polyester, og være fremstillet på en fabrik i EU af et firma, der giver økonomisk støtte til miljøarbejde. En anden – tilsvarende – dunjakke kan være fremstillet i 100 % genanvendt polyester, der er indfarvet med f.eks. “SpinDye”-processen, isoleret med genanvendt dun og imprægneret med fluorocarbon-fri imprægnering. Her vil begge være rigtig gode miljøvalg, og begge vil være oplagte kandidater til at være “Et grønnere valg”.  Den første vil imidlertid være bedst på de sociale bæredygtighedsparametre, mens den sidste vil være mest bæredygtig i forhold til kemikalie- og ressourceforbrug.

Vi håber at “Et grønnere valg”-mærkatet kan være med til at skabe mere opmærksomhed omkring bæredygtig produktion og forbrug, samt de udfordringer, friluftsindustrien står over for i forhold til at producere mere bæredygtigt. Samtidig håber vi også det kan være med til at fremhæve de mange gode og vigtige tiltag, der allerede er på plads, og de mange producenter, der gør en seriøs indsats for en grønnere fremtid. På den må håber vi at være med til at bidrage til en levende og konstruktiv diskussion om bæredygtig adfærd i friluftsverdenen.

Her vil det også være på sin plads at pege på et område, der altid har været en mærkesag for Friluftsland, og som er en central del af bæredygtighedsspørgsmålet: Vedligeholdelse og produktlevetid. Vi bestræber os på at forhandle markedets bedste produkter, både med hensyn til performance og holdbarhed, og alle vores leverandører producerer friluftsudstyr af høj kvalitet. Men høj kvalitet og høj performance kræver i de fleste tilfælde omsorg, pleje og vedligeholdelse for at komme til sin ret. Produktionsprocessen er ofte den mest miljøbelastende del af et produkts livscyklus, så bæredygtighed handler i lige så høj grad om at producere mindre nyt udstyr, som det handler om skånsom produktion. Den bedste måde at nedsætte produktionen, er at nedsætte behovet for nyt udstyr – og det gør man bedst ved at passe og pleje det udstyr, man har, så det holder længere.

Det er vores ansvar som friluftsforretning at udvælge produkter, der er produceret ansvarligt og skånsomt, og som kan holde til lang tids krævende brug. Med den rette pleje og vedligeholdelse, kan langt det meste friluftsudstyr heldigvis holde i rigtig mange år, og vi ser det som vores opgave, som forhandler, at sørge for, at vores kunder er ordentligt informeret om hvordan de får det bedste ud af det udstyr, de køber, og får glæde af det i rigtig mange år. Endelig er det vores allesammens opgave, som friluftsfolk og forbrugere, at sørge for at vores udstyr lever så længe som muligt, samt at det ikke bare bliver til affald, når vi er færdige med det. Det kan vi blandt andet gøre ved at pleje og vedligeholde udstyret så længe vi bruger det. Når vi af den ene eller anden grund ikke bruger vores udstyr længere, kan vi sørge for at nogle andre får glæde af det – f.eks. ved at give det videre, sælge det på loppemarkeder eller donere det til velgørende formål. Og når det en dag er fuldstændig udtjent, kan vi forsøge at sørge for at så mange af materialerne som muligt bliver genanvendt.

Læs mere om vedligeholdelse af friluftsudstyr i udstyrsguiden

Se alle “Et grønnere valg”-produkterne i webshoppen