Gas

Forskellige brændstoffer med forskellige brændværdier
Ud fra brændværdien kan der angives en sammenlignelig værdi, der beskriver mængden af varme, der kan genereres med hvert kilogram af det respektive brændsel. Jo højere brændværdi, jo mere effektivt kan du arbejde med brændstoffet, og jo lavere vægt skal du bruge af brændstoffet.
 

Oversigt over brændværdier

Den højeste brændværdi for flydende brændstoffer: ren benzin med 43 megajoule/kg
Propangas har omkring 46,3 megajoule/kg, butangas lige under det har omkring 45,7 megajoule/kg (mange gaspatroner er fyldt med en propan-butangasblanding).
Petroleum har en brændværdi på omkring 43 megajoule/kg
Esbit (urotropin) har en brændværdi på cirka 31,3 megajoule/kg.
Spiritus (ethanol) har en brændværdi på omkring 26,8 megajoule/kg.
 

Gasflasker
 
Gaspatroner fås som piercingpatroner (ventilløse), skruepatroner (med ventil) og patroner med bajonetlås (med ventil). Sidstnævnte har to versioner til to typer komfurer. Sørg for, at du har den rigtige patron til dit komfur med dig.
Gas har en høj brændværdi, er derfor økonomisk og brænder rent uden dannelse af sod eller lugt. Samtidig er det forholdsvis nemt at bruge gaspatroner, fordi du i modsætning til flydende brændstoffer ikke behøver at pumpe eller forvarme.

Gas mister dog hurtigt sin anvendelighed, når du er ude og rejse i lave temperaturer. Så fordamper gassen mindre og mindre, og komfuret kan kun bruges i begrænset omfang eller slet ikke. (En undtagelse er komfurer med LPG-forsyning.)

En anden ulempe er, at du kan have svært ved at købe passende gaspatroner, især i mindre turistede områder. Tager du på længere ture, skal du også have dine tomme gaspatroner med dig hele tiden, indtil du finder en passende bortskaffelsesmulighed.
 

Flydende brændstoffer og brændstofflasker

Flydende brændstoffer som benzin, diesel, petroleum og spiritus fyldes i specielle brændstofflasker til dit komfur. Du kan finde forskellige brændstofflasker her.
Med meget høje brændværdier og god anvendelighed selv ved lave temperaturer er flydende brændstoffer de mest alsidige. Kun spiritus er sværere at antænde under ekstreme forhold.

Til dette skal du affinde dig med den noget mere krævende driftsproces med flydende brændselsovne med flydende brændstoffer. Derudover skal du, alt efter hvilke tilsætningsstoffer eller urenheder, der er i dit brændstof, regne med dannelsen af stærke, potentielt skadelige lugte og sod. Som et resultat er rengøringsindsatsen for dit komfur større.
 

Fast brændsel

Fast brændsel såsom spiritus, der er geleret til brændstofpasta eller Esbit-terninger, har relativt lave brændværdier og en kort brændetid. De er derfor særdeles velegnede som alternativ til nødstilfælde, til forvarmning eller som bålstarter til bålet.
Gas
Forskellige brændstoffer med forskellige brændværdier
Ud fra brændværdien kan der angives en sammenlignelig værdi, der beskriver mængden af varme, der kan genereres med hvert kilogram af det respektive brændsel. Jo højere brændværdi, jo mere effektivt kan du arbejde med brændstoffet, og jo lavere vægt skal du bruge af brændstoffet.
 

Oversigt over brændværdier

Den højeste brændværdi for flydende brændstoffer: ren benzin med 43 megajoule/kg
Propangas har omkring 46,3 megajoule/kg, butangas lige under det har omkring 45,7 megajoule/kg (mange gaspatroner er fyldt med en propan-butangasblanding).
Petroleum har en brændværdi på omkring 43 megajoule/kg
Esbit (urotropin) har en brændværdi på cirka 31,3 megajoule/kg.
Spiritus (ethanol) har en brændværdi på omkring 26,8 megajoule/kg.
 

Gasflasker
 
Gaspatroner fås som piercingpatroner (ventilløse), skruepatroner (med ventil) og patroner med bajonetlås (med ventil). Sidstnævnte har to versioner til to typer komfurer. Sørg for, at du har den rigtige patron til dit komfur med dig.
Gas har en høj brændværdi, er derfor økonomisk og brænder rent uden dannelse af sod eller lugt. Samtidig er det forholdsvis nemt at bruge gaspatroner, fordi du i modsætning til flydende brændstoffer ikke behøver at pumpe eller forvarme.

Gas mister dog hurtigt sin anvendelighed, når du er ude og rejse i lave temperaturer. Så fordamper gassen mindre og mindre, og komfuret kan kun bruges i begrænset omfang eller slet ikke. (En undtagelse er komfurer med LPG-forsyning.)

En anden ulempe er, at du kan have svært ved at købe passende gaspatroner, især i mindre turistede områder. Tager du på længere ture, skal du også have dine tomme gaspatroner med dig hele tiden, indtil du finder en passende bortskaffelsesmulighed.
 

Flydende brændstoffer og brændstofflasker

Flydende brændstoffer som benzin, diesel, petroleum og spiritus fyldes i specielle brændstofflasker til dit komfur. Du kan finde forskellige brændstofflasker her.
Med meget høje brændværdier og god anvendelighed selv ved lave temperaturer er flydende brændstoffer de mest alsidige. Kun spiritus er sværere at antænde under ekstreme forhold.

Til dette skal du affinde dig med den noget mere krævende driftsproces med flydende brændselsovne med flydende brændstoffer. Derudover skal du, alt efter hvilke tilsætningsstoffer eller urenheder, der er i dit brændstof, regne med dannelsen af stærke, potentielt skadelige lugte og sod. Som et resultat er rengøringsindsatsen for dit komfur større.
 

Fast brændsel

Fast brændsel såsom spiritus, der er geleret til brændstofpasta eller Esbit-terninger, har relativt lave brændværdier og en kort brændetid. De er derfor særdeles velegnede som alternativ til nødstilfælde, til forvarmning eller som bålstarter til bålet.